Sprawdź zasięg

Zrealizowane

Misją Spółki jest dostarczanie wartościowych produktów i usług do naszych klientów, aby w ten sposób wspierać ich w codziennym życiu oraz w pracy. Robiąc to zawsze wybieramy rozwiązania wykorzystujące najnowsze osiągnięcia technologiczne oraz zatrudniamy kompetentnych profesjonalistów.

W działalności gospodarczej Spóła i jej pracownicy kierują się zawsze najwyższymi normami etycznymi, dzięki którym możne nieprzerwanie dążyć do osiągnięcia stawianych celów.

1. Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Leżajskiego.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21-12-2017 Enformatic Sp. z o.o. zakończyła projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Leżajskiego”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Nr projektu: POPC.01.01.00-18-0094/16.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 959 547,77 zł

Celem projektu było zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu o wysokich przepustowościach dla mieszkańców sklasyfikowanych jako „białe plamy” na mapie informatycznej: Nowa Sarzyna, Sarzyna, Ruda Łańcucka, Łuków, Łętownia.

Zapraszamy do skorzystania z oferowanych usług mieszkańców obszaru objętego dofinansowaniem.

Wyjaśnienie

W związku z pytaniami informujemy, że termin zakończenia wszystkich prac związanych z budową sieci należy umieścić w formularzu ofertowym pod ofertą cenową. Brak określenia terminu zakończenia oznacza że oferent będzie wykonywał prace zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego SIWZ.

2. Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Krośnieńskiego.

Szanowni Państwo,

Informujemy o wynikach postępowania ofertowego na realizacje zamówienia Enformatic Sp. z o.o. dotyczącego projektu pn. „Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Leżeńskiego”.

Szczegóły wyników postępowania w poniższym pliku pdf.

Z poważaniem,

Enformatic Sp. z o.o.

Informacje o Wynikach Postępowania Ofertowego

Szanowni Państwo,

Informujemy o wynikach postępowania ofertowego na realizacje zamówienia Enformatic Sp. z o.o. dotyczącego projektu pn. „Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Leżeńskiego”.

Szczegóły wyników postępowania w poniższym pliku pdf.

Z poważaniem,

Enformatic Sp. z o.o.

Wyjaśnienie

W związku z pytaniami informujemy, że termin zakończenia wszystkich prac związanych z budową sieci należy umieścić w formularzu ofertowym pod ofertą cenową. Brak określenia terminu zakończenia oznacza że oferent będzie wykonywał prace zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego SIWZ.

Informacje o Wynikach Postępowania Ofertowego

Szanowni Państwo,

Informujemy o wynikach postępowania ofertowego na realizacje zamówienia Enformatic Sp. z o.o. dotyczącego projektu pn. „Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Krośnieńskiego (POPC01_180794)”.

Szczegóły wyników postępowania w poniższym pliku pdf.

Z poważaniem,

Enformatic Sp. z o.o.

W trackie realizacji

Brak realizacji w toku…

ZAMÓW INTERNET, TELEWIZJĘ
LUB INNE USŁUGI

ZOSTAW KONTAKT - ODZWONIMY